Vad söker du?
Sök efter produkter på Easyform

Internet of Things

Internet of Things (IoT) – framtidens belysningslösningar

Internet of Things är ett samlingsbegrepp som i hög grad omfamnar samhällets framtida infrastruktur. Kortfattat så handlar tekniken om att alla elektroniska enheter, så som exempelvis belysning, förses med små inbyggda sensorer och processorer. Detta medför att belysningsarmaturerna kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt skapa ett situationsanpassat beteende. På så vis medverkar armaturerna till att skapa smarta, attraktiva, energieffektiva och hjälpsamma miljöer. För att tillämpa IoT-tekniken inom belysningsvärlden arbetar man med olika ljusstyrningsfunktioner, som exempelvis smartSENSOR.