Vad söker du?
Sök efter produkter på Easyform

Internet of Things

Internet Of Things är ett samlingsbegrepp som i hög grad omfamnar samhällets framtida infrastruktur. Kortfattat så handlar tekniken om att alla elektroniska enheter, så som exempelvis belysning, förses med små inbyggda sensorer och processorer. Detta medför att belysningsarmaturerna kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt skapa ett situationsanpassat beteende. På så vis medverkar armaturerna till att skapa smarta, attraktiva, energieffektiva och hjälpsamma miljöer. För att tillämpa IoT-tekniken inom belysningsvärlden arbetar man med olika ljusstyrningsfunktioner, som exempelvis smartSENSOR.

Vad innebär ljusstyrning?

Ljusstyrning ger ljus på önskad plats vid rätt tid och i rätt mängd. Ljusstyrning utförs med hjälp av olika styrprinciper. Med styrprincip avses vilken typ av signalöverföring som används mellan styrdonet/regulatorn och donet i armaturen.

Val av princip påverkar, förutom vilka komponenter som ingår, hur installationen ska utföras och systemets kostnad. Ljusreglering av LED sker i grunden enligt samma styrprinciper som reglering av lysrör. Driftdon med pulsviddsmodulering (PWM) finns med olika typer av kontrollgränssnitt, t.ex DALI, och fas-dimring. PWM-enheter finns även som lösa enheter att koppla mellan driftdon med konstant spänning och last.

Bakom varje ljusstyrningssystem finns en genomtänkt teknisk lösning. För ytterligare information om smartSENSOR, DALI, Analog 1-10V och fas-dimring, kontakta oss så hjälper vi er att hitta rätt typ av ljusstyrning utifrån era behov.

Hur jobbar vi med ljusstyrning?

Marknadens förutsättningar inom belysning skiljer sig ofta åt, för olika kunder och olika miljöer. Detta ses som mer regel än undantag. Du kanske söker ett lättmanövrerat belysningssystem där fokus enbart ska ligga på energieffektivisering? Vill du ha ett mer flexibelt belysningssystem där man enkelt kan gå in och styra armaturernas egenskaper i form av färgtemperatur, närvarostyrning, intensitet till att skapa olika scenarion? Önskas en integrerad dagsljusreglering (HCL) för att stimulera koncentrationsförmåga och välbefinnande? Du kanske till och med efterfrågar samtliga av dessa ovanstående funktioner i ditt belysningssystem? Oavsett vad så hjälper vi dig att uppfylla dina behov!

Vi på Easyform är specialister på att tillgodose just dina önskemål. I ryggen har vi en hög spetskompetens och tillgång till ett stort urval av marknadens ledande styrtekniker, så som Casambi, smartSENSOR, Dali, Plejd, Moodmaker och Wiz.