Meny
SV / EN

Ökad digital närvaro för ett uppdaterat Easyform

Hem Ökad digital närvaro för ett uppdaterat Easyform

Easyform växer och ökar sin digitala närvaro. För att paketera Easyforms frammarsch som en belysningsaktör att räkna med har ett omfattande varumärkes- och webbarbete gjorts. Vi har frågat Anton Swärdh, säljare inom region syd och sydöst samt marknadsansvarig på Easyform, om varför förändringarna är viktiga för bolaget.

När Easyform började fundera på hur den digitala närvaron skulle utvecklas fanns några viktiga frågeställningar närvarande. Med dessa i tankebanorna sattes ett varumärkes- och webbarbete igång.

– Vi frågade oss hur vi vill uppfattas, hur vi tror att marknaden uppfattar oss och hur marknaden uppfattar oss egentligen. Vi vill fortsätta att upprätthålla en god synlighet och tydlighet gentemot våra kunder. När vi hittar enhetliga svar på dessa frågor så är vi på god väg. Den grafiska profilen är en av många viktiga baselement för att lyckas med detta. Inom marknadsföring brukar man tala om vikten av att image, identitet och profilering ska gå hand i hand och bilda en tydlig röd tråd, förklarar Anton Swärdh.

Enhetlig kommunikation för igenkänning

– Vi på Easyform har haft en stark ekonomisk tillväxt de senaste åren där vi bland annat har fördubblat vår omsättning från 2021 till 2022. På kort tid har många nya kunder börjat använda våra produkter. Eftersom vi är ett företag som ligger i framkant vad gäller belysningsteknik och framtagning av nya produkter är det viktigt att vi uppfattas som ett modernt och nytänkande företag även visuellt. Vi vill skapa en hög igenkänningsfaktor i all marknadsföring och kommunikation för att ännu fler ska kunna ta del av vårt erbjudande framöver, säger Anton Swärdh.

För att skapa en enhetlig marknadsföring, kommunikation och webb har Easyform samarbetat med den digitala marknadsbyrån AdGrowth. Mikael Hourula, Art Director på AdGrowth, har tagit fram det nya visuella uttrycket.

– Jag tänkte att logotypen ska vara enkel, modern, lite kaxig och ha geometriska former som återspeglar “ljus”. Slutresultatet för tankarna till en spotlight, samtidigt som den representerar ett framtidstänk från ett modernt företag som vill framåt. Kort sagt förmedlar symbolens geometriska uppbyggnad en enkelhet i en komplex bransch där Easyforms precision och erfarenhet lyser igenom tydligt, berättar Mikael Hourula.

Easyforms nya logotyp.

Rustade för framtiden

Anton Swärdh berättar vidare vad Easyform vill förmedla med de genomförda uppdateringarna.

– Vi är en belysningsaktör som är specialiserade inom professionell belysning primärt riktat mot offentlig och kommersiell miljö. Vi är ett ansvarstagande företag där våra kunder ska förvänta sig en hög servicenivå när de har kontakt med oss. Nu rustar vi oss för framtiden och för att fler ska kunna få ta del av vår solida produktportfölj. Vi ska växa och det vill vi göra tillsammans med våra kunder! Det ska vara enkelt att handla professionell belysning.

Med det nya utseendet kommer därmed också en uppdaterad hemsida, som nu inkluderar en informativ produktkatalog.

– Vi har en ständig strävan att det ska bli enklare för våra kunder att handla professionell belysning. Exempelvis kommer våra kunder uppleva att det kommer vara enklare att ta del av vår produktportfölj och inhämta relevant information om alla våra produkter. En del i arbetet som gjorts handlar också om hur vi kan bli mer synliga och mer tydliga mot våra målgrupper: Grossister, installatörer, arkitekter och elkonsulter. Vi vill komma närmare våra målgrupper och bli bättre på att kommunicera med dom. Där är varumärket och den grafiska profilen en mycket viktig grundsten, säger Anton Swärdh.

Easyform vill göra det enkelt att handla professionell belysning.

Start på bättre samarbeten

Art Director Mikael Hourula förklarar hur den visuella förändringen kommer tydliggöra Easyforms erbjudande.

– Jag tror Easyform kommer stärka sin position som en utstickande aktör i branschen och kunna positionera sig ännu mer i framkant. Sett till många konkurrenter så har Easyform betydligt mer “edge” nu. De är moderna och utstrålar att de hänger med i utvecklingen och vill framåt. Logotypen och den grafiska profilen appliceras även på deras nya förpackningsdesign, där tanken är att produkterna ska sticka ut i hyllorna och att man tydligt ska se att det är en Easyform-produkt. Det hade inte varit möjligt utan en genomtänkt logga och en förankrad grafisk identitet, säger Mikael Hourula.

Vidare tror Anton Swärdh att det här är starten på ett bättre samarbete mellan Easyform och deras kunder.

– Jag tror att ökad digital närvaro där vi delar med oss av vår kunskap och erfarenhet inom belysning på olika sociala plattformar skapar möjligheter för ett utbyte och en dialog, som i sin tur leder till att vi kan utvecklas och bli bättre tillsammans med våra kunder.

Vill du uppleva hur vi gjort det enklare att handla professionell belysning?

Upptäck Easyforms utbud i vår nya sortimentskatalog.

Offert / Förfrågan

    Förfrågan för:

    Önskat antal:

    genom att använda detta formulär accepterar du lagring och hantering av dina uppgifter på denna webbplats.