Vad söker du?
Sök efter produkter på Easyform

DALI

DALI (Digital Adressable Lighting Interface) är ett standardiserat digitalt protokoll för ljusstyrning som erbjuder hög funktionalitet.

Maximalt 64 DALI styrdon kan styras med en hög grad av flexibilitet via två ledare för digitala signaler, antingen individuellt eller i grupp. I varje system kan upp till 16 grupper av armaturer och 16 olika ljusscenarios skapas. Den digitala styrsignalen är också okänslig mot yttre störningar. Belysningen tänds och släcks med hjälp av ett digitalt kommando via ledarna. Därför kan nätspänningen med fördel kopplas direkt från gruppcentralen till armaturen. Styrning och programmering utförs med väggpaneler, fjärrkontroll eller med hjälp av mjukvara i dator. För större anläggningar rekommenderas styrning via mjukvara.

Ljusstyrning med DALI kan ofta vara svårt och är i regel också en dyrare lösning, men den har tekniska och komfortmässiga fördelar som vissa fall kan motivera merkostnaden. Ett bra alternativ till en oftast lägre kostnad är ljusstyrning med smartSENSOR.