Vad söker du?
Sök efter produkter på Easyform

Skola

Flexibilitet, rörelse och koncentration. Ja, det är dessa tre faktorer man bör tar hänsyn till när man ljussätter en skolmiljö. För att främja elevernas koncentration- och prestationsförmåga i en flexibel miljö där det sker mycket rörelse ställs det höga krav på en väl planerad ljussättning med rätt armaturer som kan anpassa sig efter dagsljuset och närvaron i klassrummet.