Vad söker du?
Sök efter produkter på Easyform

Hotell- & restaurang

Där funktion och design ska gå hand i hand. När man planerar belysning till hotell- och restaurangverksamhet bör man tänka på att belysningen ska vara flexibel eftersom det kan vara stora skillnader i ljusbehovet i olika delar av samma lokal. Hotell och restauranger kan spara mycket energi med en genomtänkt styrning av belysningen. Man kan anpassa belysningen genom styrning, olika typer av armaturer, färgtemperaturer och dimring. Hotellbelysning ska ge en inbjudande känsla och följa den tilltänkta atmosfär man velat skapa. Belysningen ska samtidigt ge ett bra arbetsljus för personalen vid exempelvis receptionen, vägledande ljus i korridorer och trivsel i rummen. I dag löser man dessa behov genom smart belysning med olika ljusstyrnings-funktioner.