Vad söker du?
Sök efter produkter på Easyform

Hälso- & sjukvård

En sjukhusmiljö kan i många fall liknas som ett eget samhälle där människor i bland spenderar lång tid. Här ställs det höga krav på rätt ljussättning, vilket i mångt och mycket grundar sig i de många aspekter man måste ta hänsyn till, samt de olika behoven som ska tillfredsställas, både ur personal- och patienthänseende. Forskning visar att rätt ljusstyrka och färgtemperatur påverkar människors fysiska och mentala hälsa positivt vilket har en stor inverkan på människors välbefinnande. Rätt produkter till krävande miljöer. Vi på Easyform arbetar för att hela tiden ligga i framkant när det gäller ny teknologi. Med vårt breda utbud av innovativa och energieffektiva produkter tillsammans med en gedigen erfarenhet får ni en partner som kan ta ett helhetsgrepp över ert projekt.