Vad söker du?
Sök efter produkter på Easyform

Serverhall

I denna nybyggda serverhall valde kunden att sätta upp Easyforms LED-paneler med inbyggd smartSENSOR-teknik. Dessa paneler är lätta att installera och de kommunicerar helt trådlöst med varandra.

Produkter som ingick i projektet:
60x60 LED-panel, smartSENSOR, 3000K