Vad söker du?
Sök efter produkter på Easyform

Om Easyform

Vår inriktning 

Easyform är specialiserade inom professionell belysning för offentliga och kommersiella miljöer, som t ex kontor, skolor, vårdinrättningar, butiker och köpcentra. Easyform har lång erfarenhet och gedigen kunskap inom belysningsteknik och smarta styrsystem. Med vårt breda utbud av innovativa och energieffektiva produkter får ni en partner som kan ta ett helhetsgrepp över ert projekt. 

Kundfokus

Belysning är en viktig del i miljöer där det är viktigt att skapa rätt atmosfär och harmoni. För Easyform är varje kund unik vilket återspeglas i våra förslag till belysningslösningar. Vi strävar alltid efter att hitta den optimala lösningen med hänsyn till våra kunders specifika förutsättningar.

Kunskap & fakta

Easyform erbjuder även tjänster inom bl a ljusdesign, ljusberäkningar, drifts- och besparingskalkyler. Easyform är certifierade användare av verktygen DIAlux evo och RELUX. Vår tillgång till test- och utvecklings laboratorium ger oss viktig kunskap i vårt arbete med att utveckla effektiva, funktionella och intelligenta belysningslösningar. Easyforms strävan är alltid att ligga i framkant och erbjuda moderna belysningslösningar.

Internet of Things (IoT) – framtidens belysningslösningar

Internet of Things är ett samlingsbegrepp som i hög grad omfamnar samhällets framtida infrastruktur. Kortfattat så handlar tekniken om att alla elektroniska enheter, så som exempelvis belysning, förses med små inbyggda sensorer och processorer. Detta medför att belysningsarmaturerna kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt skapa ett situationsanpassat beteende. På så vis medverkar armaturerna till att skapa smarta, attraktiva, energieffektiva och hjälpsamma miljöer. För att tillämpa IoT-tekniken inom belysningsvärlden arbetar man med olika ljusstyrningsfunktioner. Läs mer om ljusstyrning och våra olika lösningar här.

Human Centric Lightning (HCL) – människoorienterad belysning

Begreppet HCL betyder människoorienterad belysning. Detta förklaras genom att armaturen ska efterlikna det naturliga solljusets gång över dagen. Färgton, varaktighet och ljusintensitet regleras ständigt i armaturen utifrån en bestämd dagscykel.

Historien om HCL grundar sig i forskning om hur belysning påverkar människors välmåeende och hälsa. Egenskaperna hos den artificiella belysningen har stor betydelse eftersom vi, framförallt i de nordiska länderna, har många mörka månader om året och vi tillbringar mycket tid inomhus. Människoorienterad belysning kan hjälpa människor att justera deras dygnsrytm, öka deras motivation, välbefinnande och produktivitet, samt förbättra koncentrationsförmågan och motverka sömnstörningar.

Referenser

Ni välkommen att kontakta oss. Vi har en lång erfarenhet och hjälper gärna till att ta fram en skräddarsydd lösning anpassad efter era behov!