Vad söker du?
Sök efter produkter på Easyform

LED Linear Trunking

LED Linear Trunking är ett belysningssystem som är designat för att spara tid vid installation och kostnader vid drift. LED Linear Trunking System lämpar sig bra i industri- och lagerlokaler, men även på övriga kommersiella platser, så som butiker, stormarknader och idrottsanläggningar.

Med LED Linear Trunking minimeras kostnaden för installation, drift och underhåll och samtidigt maximeras energibesparingen. T ex behövs ingen kabeldragning mer än till strömförsörjningen eftersom skenan redan är förkopplad och anslutningsbar.

Systemet är DALI-baserat och kan även fås med nödljusbelysning.

Har du frågor och funderingar? Eftersom detta är ett projektbaserat belysningssystem rekommenderar vi dig att kontakta oss för ytterligare information.

Hämta produktblad