Vad söker du?
Sök efter produkter på Easyform

HCL

Begreppet Human Centric Lighting betyder människoorienterad belysning. Detta förklaras genom att armaturen ska efterlikna det naturliga solljusets gång över dagen. Färgton, varaktighet och ljusintensitet regleras ständigt i armaturen utifrån en bestämd dagscykel.

Historien om HCL grundar sig i forskning om hur belysning påverkar människors välmåeende och hälsa. Egenskaperna hos den artificiella belysningen har stor betydelse eftersom vi, framförallt i de nordiska länderna, har många mörka månader om året och vi tillbringar mycket tid inomhus. Människoorienterad belysning kan hjälpa människor att justera deras dygnsrytm, öka deras motivation, välbefinnande och produktivitet, samt förbättra koncentrationsförmågan och motverka sömnstörningar.