Vad söker du?
Sök efter produkter på Easyform

Analog 1-10V

Moderna dimbara styrdon med 1-10 V gränssnitt i kombination med lämpliga styrelement och sensorer utgör grunden för enkla och kostnadseffektiva belysningssystem. De har etablerats som en standard för lite enklare belysningslösningar. Styrsystem och styrelement är anslutna till varandra via två styrledningar. Styrspänningen bestäms av dimmerinställning på anslutna styrdonen som känner av spänningen i styrkretsen. Ju lägre spänning, desto lägre belysningsnivå.

Vid anslutning av styrkretsen måste det säkerställas att polariteten blir rätt eftersom en felkoppling gör att anläggningen går ner på sitt minimiläge. Förutom styrledarna ska även fasledaren kopplas via strömbrytaren som är kombinerad med manöverenheten eller potentiometern, eftersom armaturerna kan tändas och släckas enbart via nätspänningen. Detta är viktigt att komma ihåg vid planering av kablage och anslutning.